Velkommen til Trondalen barnehage

Trondalen barnehage er en fire avdelings barnehage for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger idyllisk til på Gressvik i Fredrikstad. Nærmeste ”nabo” er Gressvik idrettsforening og Trondalskogen. Personalet består av 8 pedagogiske ledere, 10 barne og ungdomsarbeidere og 2 pedagogiske assistenter. Vi har 3 menn i personalgruppa.

Trondalen barnehage samarbeider med Høgskolen i Halden. Barnehagen har status som partnerbarnehage og har studenter gjennom hele året. Barnehagen fungerer også som praksis barnehage for elever fra barne-ungdomsarbeider linja på Glemmen videregående skole.