Høstsuppe med Besteforeldre

Den 9. oktober 2014 inviterte vi alle besteforeldrene i barnehagen til høstsuppe.

Forventnigsfulle barn haddde på forhånd lagd grønnsaksuppe med tilbehør. Både ute og inne området i barnehagen ble tatt i bruk til mat, lek og sosialt samvær på tvers av avdelingene.