Velkommen til et nytt barnehageår

Hei alle sammen. Velkommen til et nytt barnehageår alle dere som er nye i barnehagen og til alle dere som kjenner barnehagen fra før.

Tilvenningen for alle dere nye foreldre og barn er godt i gang . Vi ser at de fleste er i ferd med å senke skuldrene, bli kjent med andre barn og voksne og oppleve at Trondalen barnehage er et godt sted å være for liten og stor.

På planleggingsdagene nå i august jobbet vi mye med årsplanen som skal være klar til FORELDREMØTE 24.09.2015.Barnehagens hovedmål dette barnehageåret er:

«ALLE BARNA I TRONDALEN BARNEHAGE SKAL OPPLEVE DEN GODE BARNDOM GJENNOM ET LEKENDE OG INKLUDERENDE FELLESSKAP.»

Hold av datoen og skaff barnevakt!!

Barnehagen var stengt i ukene 28-29 og 30.

I løpet av disse ukene ble alle gulvene bonet, barnehagen ble malt utvendig (noe forsinket p.g.a været) og nå skal det bygges vognskur.

Vi regner med at i løpet av 14 dager er malearbeidet og skuret ferdig.

Personalet er stabilt i Trondalen barnehage og teamene er de samme som i fjor.

Dette barnehageåret jobber Rickard og Liz hos oss, begge i 50% stilling og er ekstra ressurser i barnehage.