Stor dugnadsinnsats...

Onsdag 20. og torsdag 21. april var det dugnad i barnehagen.

Det ble malt, tapetsert, vasket, ryddet og utelekeplassen ble gjort feiende flott. Totalt var det 40 foreldre/personal tilstede. Tusen takk til alle for en strålende jobb.