"Froskejakt" på Lille Wembley

Flere hundre frosker som "kvekket" i kor fikk frem latteren hos barna og de voksne.

Sola varmet og alle 4 åringene i barnehagen gikk på tur til "Lille Wembley" med primus og mat i sekken. De som ville fikk holde i froskene og noen prøvde å finne prinsen:-).