TV aksjonen 2017

Samvirkebarnehagene har gitt 10 000 kr til årets TV aksjon.

Tv aksjonen 2017 går til UNICEF sitt arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Samvirkebarnehagene har gitt 10 000 kr til årets TV aksjon.