Betalingssatser

Oppholdsbetalingen pr 01.01.17 er kr 2730.- pr.mnd. I tilegg kommer kostpenger på 350,-.
Det er 11 mnd. oppholdsbetaling - juli er betalingsfri.

Søskenmodrasjon.
Vi gir 30% søskenmodrasjon for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn .
Modrasjonen gis til det barnet som har det rimligste tilbudet.
Dette gjelder også i de tilfellene søsken går i forskjellig barnehager innen kommunen.

Annen moderasjon. Det er anledning til å søke redusert foreldrebetaling ved lav inntekt på samme måte i alle barnehager i Fredrikstad. Kontakt barnehagen.

Kontantstøtte.
Hvis du har barn i alderen 1-3 årsom har barnehageplass, vil kontantstøtten falle helt eller delvis bort avhengig av størrelsen på barnehageplassen.

Vi sender automatisk opplysninger til ligningskontoret om innbetalt oppholdsbetaling , slik at du får fradrag for dokumenterte utgifter til pass av barn.