SAMVIRKEBARNEHAGENE SA SINE BARNEHAGER

Samvirkebarnehagene SA driver og eier 6 barnehager i Fredrikstad:

Begbyenga barnehage - www.begbyenga.barnehage.no

Gudevold barnehage - www.gudevold.barnehage.no

Haugeløkka barnehage - www.haugelokka.barnehage.no 

Kjølbergskogen barnehage - www.kjolbergskogen.barnehage.no

Kråkeby barnehage - www.krakeby.barnehage.no

Trondalen barnehage -  www.trondalen.barnehage.no