SAMVIRKEBARNEHAGENE SA STYRET

Styret i Samvirkebarnehagene SA har følgende sammensetning:

Terje Nyhus Leder  mob 92840929  terje.nyhus@unger.no
Morten Skauen Sørmo Nestleder  
Wenche Oxholm Falla Medlem  
Inger-Lise T. Strømnes Medlem  
Elisabeth Minge Ansattvalgt representant  
Lindis Johansen Ansattvalgt representant  

Henrik Delås-Ljunggren

 Varamedlem

 

Hilde Sørensen

 Vara ansattvalgt

 

Tonje M. Høili Jansson

 Vara ansattvalgt

 

Dag Skinnes

 Observatør -  daglige ledere i barnehagene

 

Randi Larsen Dahle 

 Vara for observatør - daglige ledere i barnehagene