TYTTEBÆRRISET 2019-2020

ALLE BARN I TRONDALEN BARNEHAGE SKAL OPPLEVE DEN GODE BARNDOM GJENNOM ET LEKENDE OG INKLUDERENDE FELLESSKAP

 

«Lek for livet»                                                                                                                                                

Velkommen til Tyttebærriset – en avdeling der hverdagen er preget av lek, glede og humor.Her møter dere en glad gjeng med barn i alderen 2-3 år. Dere møter også 5 lekende og tilstedeværende voksne som er glad i å synge og dramatisere.

Vi forstår lekens egenverdi og betydning for barndommen. Alle barna skal ha en plass i lekefellesskapet.                                                                                                                                            

Hva er barna på Tyttebærriset opptatt av?

Det er ulike former for lek som tiltrekker 2-3 åringen. De elsker å leke med ord og tøyse og tulle med voksne og hverandre. De leker også med biler og er glad i å bygge lego og togbane. I familiekroken inne og i lekestuene ute tar barna ulike roller og leker «late som lek». Felles for leken er at det er en iboende trang hos alle barna. Den er frivillig og den er lystbetont. Barna MÅ bare leke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vi skal «leke for livet» i visshet om det å leke er det viktigste som foregår i barnehagen

«Omsorg, trygghet og fellesskap»                                                                                                          På Tyttebærriset skal vi ha et miljø som er preget av et inkluderende fellesskap. Et miljø der alle skal føle seg sett, hørt og anerkjent for den de er. I hverdagen skal vi jobbe aktivt med å synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Her får vi god hjelp av vennene våre «Tassen og Apepus». De går i en annen barnehage, men kommer stadig på besøk å deler sine erfaringer med oss.                                                           Vi skal jobbe med sosial kompetanse gjennom hele året, både i organiserte samlinger og spontant i hverdagen. I samlingene vil vi bruke visualisering som verktøy for nå frem til barna.                                                                                                                                                                                            

 

«Språkutvikling»

På Tyttebærriset jobber vi kontinuerlig med utviklingen av språket til barna. Gjennom lek, sang, musikk og drama får barna et rikt og variert språkmiljø på avdelingen. Vår erfaring er at språket til 2-3 åringen stimuleres best gjennom lek. Da er barna spontane og bruker nysgjerrigheten sin i god samhandling med oss voksne. I leken lytter vi til barna og gir veiledning underveis. Vi gjentar ord som er vanskelig for barna å uttale og er bevisste på å være gode språklige rollemodeller.

 

«Glede og humor»

På Tyttebærriset er vi glad i å synge og danse og tøyse og tulle. Dette elsker 2-3 åringen. Vi bruker også mye drama som virkemiddel for å fange barnas oppmerksomhet. Å synge og dramatiserer om tusser og troll er spennende. Særlig når vi vet at Trollgubben Lurvelegg bor i Trondalskogen.

Det er mye glede og humor på avdelingen og latteren henger løst. Dette er viktig for at både barn og voksne skal trives.