REVEHIET 2019-2020

ALLE BARN I TRONDALEN BARNEHAGE SKAL OPPLEVE DEN GODE BARNDOM GJENNOM ET LEKENDE OG INKLUDERENDE FELLESSKAP

Omsorg, trygghet og fellesskap: Her skal alle barna skal føle seg sett og at vi skal ha respekt for hverandre. Det skal være trygt og godt å komme i barnehagen og barna skal vite at her er det rom for å være den en er. Barna skal lære seg empati og kjenne gleden av å være en del av et fellesskap.

Lek for Livet sier vi. Leken er en essensiell del av barnas verden. Her kommer følelsene fram og det er her barna lærer å samhandle og samarbeide med hverandre. Rolleleken står i fokus og her kommer det barna er opptatt av til uttrykk. For at vi voksne skal kunne bidra til at barna har nok lekemateriell og skjerme de ulike lekearenaene slik at de får mest mulig ro, er vi nødt til å dele barnegruppen mest mulig. Her deler vi ut ifra alder og interesse. Her er det plass til både «Mikkel Rev», «Sabeltann», «Elsa og Anna», «Markus og Martinus» og leken som alle er kjent med og opptatt av, «familie leken».

Språk og sosialkompetanse: Leken er viktig for barns språkutvikling. Språket har storbetydning for barnas følelse av mestring i hverdagen. Barn med solid språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med andre, deltagelse i lek, vennskap og læring. På Revehiet vil vi legge til rette for smågrupper hvor barna aktivt må bruke språket for samarbeid og utvikling av leken. Vi legger vekt på å bruke språket i hverdagssituasjoner som påkledning, måltider og sosialkompetanse samlinger. Barna blir oppmuntret til å bruke språket og vi trener på munnmotorikk og artikulasjon ved hjelp av rim, regler, sang og andre morsomme teknikker. Vi vil lese bøker i rolige omgivelser og spille mye brettspill.

Noe av det viktigste å formidle og lære barna er nestekjærlighet, være rause med hverandre og at det ikke bare er «meg» det handler om. Vi skal lære barna å være inkluderende med hverandre og ta vare på hverandre. Vi vil jobbe med grenser. Grenser for seg selv, andre og forholde seg til grenser som blir satt på avdelingen.

Glede og humor: Glede og humor skal alltid prege en barnehage hverdag. Det kan være «her og nå» humor hvor man tøyser og ler med hverandre eller det kan være sanger, tekster, rim og regler som bidrar til glede og humor. Vi voksne skal by på oss selv og glede oss sammen med barna.