BJØRKESTUBBEN 2017-2018

ALLE BARN I TRONDALEN BARNEHAGE SKAL OPPLEVE DEN GODE BARNDOM GJENNOM ET LEKENDE OG INKLUDERENDE FELLESSKAP

OMSORG, TRYGGHET OG FELLESSKAP.                                                                                                

På Bjørkestubben skal vi skape et trygt og godt miljø der vi viser hverandre omsorg, respekt og empati. Vi voksne bidrar til et positivt miljø ved å være opptatt av å ha det gøy og motivere det videre til barna. Barna har alltid et fang å sitte på og møter lydhøre og interesserte voksne. Sosial kompetanse jobber vi med hele året. Vi bruker metoder som samtaler, refleksjon, bilder, dramatisering, film og bøker. Vi er opptatt av å synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Alle barna skal oppleve å bli anerkjent. På Bjørkestubben har vi en tøydukke som heter Henry. I løpet av året skal han være med barna hjem på overnattingsbesøk. Etter besøket har vi samling hvor barna forteller om opplevelsene de har hatt sammen med Henry. Dette er en positiv måte å skape felleskap på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«LEK FOR LIVET».                                                                                                                                               På Bjørkestubben hvor det er barn mellom 3 og 6 år er barna opptatt av rolleleken. De «later som». De bruker sin fantasi og hendelser fra hverdagslivet og skaper en lek som er deres.                                   Vi voksne inspirerer til, deltar i og gir rom for ulike typer lek både ute og inne. Vi tilfører leken lekematerialer og legger til rette for utvikling av leketemaer. På avdelingen har vi en skattekiste med gullpenger og hemmeligheter. Når den blir tatt frem er barn og voksne på skattejakt både ute og inne. Vi fremmer et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek ved å være tilstedeværende, deltakende og lekende rollemodeller. For at barna skal kunne utvikle vennskap gjennom leken deler vi i smågrupper. Det er gjennom leken vennskap oppstår og utvikles.

SPRÅK.                                                                                                                                                  Vi jobber kontinuerlig med språkutvikling. I hverdagssituasjoner som måltid, samling, påkledning og i smågrupper. Alle barna får delta i språkgrupper. Her trener vi munnmotorikk, artikulasjon, uttale, ord og uttrykk. I språkgruppene bruker vi ulike verktøy og metoder som rim, regler, sanger, litteratur, spill, improvisasjon, tekster fra samtid og nåtid, dramatisering og lek.

GLEDE OG HUMOR.                                                                                                                         Glede og humor er kjennetegn ved barnas hverdag på Bjørkestubben. Vi voksne er aktive gledesspredere hvor vi bruker humor i leken sammen med barna. Vi er fantasifulle og finner på mye rart. Vi gjemmer oss på de rareste steder, kler oss ut, lager grønn melk før jul og forteller barna at usynlige Skybert er på besøk og at nissen bor på loftet. Dans og musikk er viktig for oss på Bjørkestubben. Det er så mye glede i musikken. Gjennom året skal vi ha Minirøris og Yoga, danse, synge, lytte til musikk, le og leke mye.