BJØRKESTUBBEN 2019-2020

ALLE BARN I TRONDALEN BARNEHAGE SKAL OPPLEVE DEN GODE BARNDOM GJENNOM ET LEKENDE OG INKLUDERENDE FELLESSKAP

OMSORG, TRYGGHET OG FELLESSKAP.                                                                                                

På Bjørkestubben skal vi skape et trygt og godt miljø der vi viser hverandre omsorg, respekt og empati. Vi voksne bidrar til et positivt miljø ved å være opptatt av å ha det gøy og motivere det videre til barna. Barna møter lydhøre og interesserte voksne. Sosial kompetanse jobber vi med hele året. Vi bruker metoder som samtaler, refleksjon, bilder, dramatisering, film og bøker. Vi er opptatt av å synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Alle barna skal oppleve å bli anerkjent. De skal bli sett, hørt og forstått. Vi voksne tar barnas meninger, tanker og ønsker på alvor. Barna får medvirke mye i hverdagen på Bjørkestubben. Vi har som mål å si mest mulig ja til det barna har lyst til. På den måten oppnår vi morsomme og spennende dager sammen.

LEK FOR LIVET.                                                                                                                                               På Bjørkestubben hvor det er barn mellom 3 og 6 år er barna opptatt av rolleleken. De «later som». De bruker sin fantasi og opplevelser fra hverdagslivet og skaper en lek som er deres.                                    Vi voksne inspirerer til, deltar i og gir rom for ulike typer lek både ute og inne. Vi tilfører leken lekematerialer og legger til rette for utvikling av leketemaer. På avdelingen har vi en skattekiste med gullpenger og hemmeligheter. Når den blir tatt frem er barn og voksne på skattejakt både ute og inne. Vi fremmer et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek ved å være tilstedeværende, deltakende og lekende rollemodeller. For at barna skal kunne utvikle vennskap gjennom leken deler vi i smågrupper. I smågrupper er det enklere for barna å få venner da det er færre barn å forholde seg til. Samtidig er det positivt for konsentrasjon og oppmerksomhet rundt leken og dens innhold. Barna er i en lek over lengre tid. Leken er det viktigste vi gjør i løpet av en barnehagehverdag! Det er gjennom leken vennskap oppstår og utvikles.

SPRÅK.                                                                                                                                                  Vi jobber kontinuerlig med språkutvikling. I hverdagssituasjoner som måltid, samling, påkledning og i smågrupper. Vi trener munnmotorikk, artikulasjon, uttale, ord og uttrykk. Vi bruker ulike verktøy og metoder som rim, regler, rekvisitter, sang, litteratur, spill, improvisasjon, tekster fra samtid og nåtid, dramatisering og lek. Vi leser mye for og sammen med barna. Vi har mange bøker i barnehagen og bytter ut bøker på avdelingen jevnlig slik at barna alltid har noe nytt og spennende å velge i. Lesning har positiv innvirkning på språkutviklingen. Gode fortellinger bidrar til at barna tilegner seg fortellerkompetanse og blir i stand til å fortelle selv. Leken har en viktig rolle i språkutviklingen. Den stimulerer barnets evne til å metakommunisere, utføre språkhandlinger og utføre dialogferdigheter. Vi voksne er aktive, tilstedeværende og kommuniserer mye i barnas lek.

GLEDE OG HUMOR.                                                                                                                        Glede og humor er kjennetegn ved barnas hverdag på Bjørkestubben. Vi voksne er aktive gledesspredere hvor vi bruker humor i leken sammen med barna. Vi er fantasifulle og finner på mye rart. Vi gjemmer oss på de rareste steder, kler oss ut, maler på veggen, lager grønn melk før jul og forteller barna at usynlige Skybert er på besøk og at nissen bor på loftet. Dans og musikk er viktig for oss på Bjørkestubben. Det er så mye glede i musikken. Gjennom året skal vi ha Minirøris og Yoga, danse, synge, lytte til musikk, le og leke mye. I hvilestunden lytter vi til ulike fortellinger og eventyr, klassisk musikk og godnattsanger for barn.Samtidig som det er viktig å bevege kroppen er det viktig å lære seg å slappe av.