"En musikalsk reise i Trondalen barnehage"

Prosjekt og tema arbeid står sentralt i Trondalen barnehage. Å arbeide med prosjekt gir både barn og voksne mulighet til å fordype seg og reflektere rundt et emne.

 

Prosjekt og tema arbeid står sentralt i Trondalen barnehage. Å arbeide med

prosjekt gir både barn og voksne mulighet til å fordype seg og reflektere rundt

et emne. Som voksne må vi være lydhøre ,undre oss og forske sammen med

barna. Barna viser stolthet over å mestre noe og er stadig på jakt etter læring.

Trondalen barnehage skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen

kulturskapning samt bidra til at alle barna får oppleve glede og mestring i et

sosialt, kulturelt og kreativt fellesskap.

 

I dette barnehageåret skal vi samarbeide med SOS barnebyer om prosjektet

«Alle barn har rett til å blomstre».

Prosjektet skal omhandle nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt.

Det skal jobbes engasjert og målrettet med å omsette disse verdiene i praktiske handlinger.

Dette verdibaserte prosjektet skal utløse handlinger som skal utføres og

erfaringer som skal bygges gjennom hele barnehageåret.

Prosjektet skal inkludere hele barnehagen og inspirere barn og voksne til

lek, aktiviteter, turer, kultur, kunst, sang, dans, drama,glede og humor.

Vi her i Trondalen barnehage har den viktigste oppgaven i verden slik vi ser det.

Vi er med på å forme et samfunn. Vi skal forme medmennesker som tar vare på jorda,

tar vare på seg selv og menneskene

 

Prosjektet «Alle barn ha rett til å blomstre» vil bli tydelig markert i uke 43 hvor FN dagen

24.10.2018 skal feires med mat fra mange land.

Fredag 24.05.2019 er dere alle velkommen til

«Alle barn har rett til å blomstre»

FAMILIEFEST I TRONDALEN BARNEHAGE.