Samarbeid

Tverrfaglighet og helhetlig tenkning står sentralt i Trondalen barnehage. Vi samarbeider med de andre barnehagene i Samvirkebarnehagene, barneskolene, barnevernet, helsestasjonen, PPT, fysioterapeuter, Glemmen Videregående, Høgskolen i Østfold, Gressvik Ungdomsskole, AOF, Lerkeveien Eldresenter, Gressvik Sykehjem, GIF, Gressvik Kirke, Fredrikstad Kommune , Fylkesmannen i Østfold og SOS Barnebyer. Bestemmelsen om taushets- og opplysningsplikt i barnehagen og politiattest for alle ansatte overholdes.